Veilig en Gezond Ondernemen
Adres

Blokweerweg 93 
2954 PC Alblasserdam
T: 06 - 14377650
E: info@hse-event.nl
KVK : 55144632


Social media

LinkedIn Stephan Hemme

Welkom

HSE-Event

Dienst Portfolio

Voor organisaties zijn gezonde medewerkers van belang voor de productiviteit en in de kennis economie steeds meer voor het innoverend vermogen. Voor de maatschappij is de volksgezondheid van belang om voldoende mensen aan het werk te houden en de stijging van de kosten van de gezondheidszorg te beperken.

Organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met de financiële consequenties van de gezondheidseffecten van hun bedrijfsvoering, en met de financiële gevolgen van …

Lees verder

Veiligheid en gezondheid zijn belangrijke pijlers voor organisaties.
In een organisatie waarin veiligheid
en gezondheid in de praktijk wordt gebracht zorgt de organisatie goed voor haar eigen mensen en de mensen in haar omgeving, en zorgen werknemers goed voor zichzelf en voor elkaar. Op deze manier gaat de organisatie beter functioneren, wordt de schadelast beperkt en verbetert
de concurrentiepositie.

De Arbowetgeving verwacht van bedrijven dat zij zorg dragen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake …

Lees verder

 

 • Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
 • Actualisatie Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
 • Toetsingen Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
 • Arbobeleid / Arbozorgsystemen
 • Machineveiligheid
 • Bedrijfshulpverlening (BHV)
 • Verzuim Ongevalsonderzoek
 • Welzijn / Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)
 • Gevaarlijke Stoffen
 • Fysieke belasting
 • Voorlichting / training

Lees verder